Четвер, 18.10.2018
Вітаю вас, Гість | RSS |
Європейський Союз

Європейський Союз

Статистика

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru

Проверить тИЦ и PR

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
 
Доступ до публічної інформації
 1. Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за І півріччя 2015 року (Скачати)
2. Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 10 місяців 2015 року (Скачати)
2. Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2015 рік (Скачати)

  
   
 
УКРАЇНА
ПОГРЕБИЩЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від "02" червня 2011 року    

Про доступ до публічної інформації
 
  На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:
 
  1. Затвердити такі, що додаються:
  1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.
  1.2. Форму запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація.
 
  2. Загальному відділу (Ярмолюк Н.Д.) спільно з відділом правового та кадрового забезпечення (Марейчик С.С.), головним спеціалістом з мобілізаційної та режимно-секретної роботи (Шевчук А.Г.) апарату райдержадміністрації у тижневий термін розробити та подати на затвердження:
  - перелік відомостей, що становлять службову інформацію;
  - інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;
  - систему обліку документів, що знаходяться в райдержадміністрації і містять публічну інформацію, передбачивши обов’язкову реєстрацію в ній таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті та через районні засоби масової інформації.
 
  3. Визначити:
  3.1. Керівника апарату райдержадміністрації Фроєско Л.М. відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація.
  3.2. Головного спеціаліста по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації Шлапак Г.В. відповідальним з питань реєстрації, опрацювання, систематизації, аналізу і контролю за розглядом запитів щодо надання публічної інформації та консультацій під час оформлення запитів.
 
  4. Начальнику загального відділу (Ярмолюк Н.Д.), головному спеціалісту по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (Шлапак Г.В.) внести відповідні зміни до положення про відділ та посадової інструкції головного спеціаліста по роботі із зверненнями громадян.
 
  5. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ і громадськістю апарату райдержадміністрації (Старинчук В.О.) забезпечити оперативне оприлюднення та оновлення в районних засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форми запиту на інформацію.
 
  6. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації, визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, та затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.
 
  7. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ і громадськістю апарату райдержадміністрації (Старинчук В.О.) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.
 
  8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Фроєско Л.М.
 
 
  Голова районної державної
  адміністрації
Василь ОСАДЧУК
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 02.06.2011 року № 210
 

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація
 
 
  1. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
 
  2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 
  3. Запит на інформацію має містити:
  3.1. Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку, якщо такий є.
  3.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
  3.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 
  4. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації, подаються на реєстрацію до головному спеціалісту загального відділу по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації за телефоном 2-11-08, факсом 2-11-75 чи електронною поштою - rda_pogreb@vin.gov.ua.
 
  5. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
 
  6. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.
 
  7. Запит подається на ім`я голови райдержадміністрації. Згідно з його резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється в головного спеціаліста загального відділу апарату райдержадміністрації і надсилається адресату.
 
  8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови райдержадміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
  8. Відповідь на запит на інформацію надається районною державною адміністрацією не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 
  9. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 
  10. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 
  11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 
  12. У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.
 
  13. Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 
  14. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 
  15. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 02.06.2011 року № 210
 
 
 
Форма запиту на інформацію
 
 
Голові районної державної адміністрації  
 __________________________________   
__________________________________   
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова
___________________________________  
(електронна) адреса, контактний телефон)
___________________________________  
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
 
  Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:
 
  Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)  або
 
  Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації)


 
  Відповідь прошу надати:
  Поштою (вказати поштову адресу)
  Факсом (вказати номер факсу)
  Електронною поштою (вказати E-mail/)
  В усній формі (вказати номер телефону)
______________________ ______________________
(дата) (підпис)
 
  Запит подається головному спеціалісту з роботи із зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації до (каб. 12). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
 

 
 
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"
 
 
7. Розпорядження голови райдержадміністрації (Відкрити)
17. Щомісячні звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію (Скачати)
19. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на зміщення вакантних посад (Скачати)
20. Графік прийому громадян керівництвом райдержадміністрації (Скачати)
 
 
 
 
 
 
 


Пошук
Календар
«  Жовтень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Погода в Погребищі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Валюта в Погребищі
Вибір кольору: